Để tiện lợi nhất và tùy thuộc vào điều kiện của mình, Quý Khách Hàng có thể chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

  • Gửi tiền mặt tại văn phòng công ty cổ phần Công Nghệ Sinh Học BioNet Việt Nam hoặc tại các chi nhánh của công ty (nơi gần nhất).
  • Chuyển tiền qua thư chuyển tiền đến địa chỉ công ty bằng đường bưu điện.
  • Chuyển khoản: Quý khách có thể sử dụng thẻ ATM hoặc ra ngân hàng gần nhất để chuyển tiền vào tài khoản của công ty.

Ngay sau khi gửi tiền, quý khách liên hệ với công ty để xác nhận việc chuyển tiền.

(Chú ý: Liên hệ với công ty hoặc chi nhánh để biết giá cả trong từng trường hợp) 

* Tài khoản công ty

 Tên tài khoản: Công ty cổ phần Công Nghệ Sinh Học BioNet Việt Nam

Số tài khoản:               10822216980016

Mở tại:                        Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hoàng Cầu, Hà Nội 

* Hoặc tài khoản của đại diện công ty

Tên tài khoản:              Luyện Quốc Hải

Số tài khoản:               1450251031739

Mở tại:                         Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam (Agribank), chi nhánh Hà Nội.

Hoặc

Tên tài khoản:              Luyện Quốc Hải

Số tài khoản:                11721653915013

Mở tại:                         Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hà Nội. 

Hoặc

Tên tài khoản:               Luyện Quốc Hải

Số tài khoản :               21510000473290

Mở tại:                          Ngân Hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Nội. 

Hoặc

Tên tài khoản:               Nguyễn Thị Hoài

Số tài khoản:                0103697504

Mở tại:                          Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Hà Nội.

Hoặc

Tên tài khoản:               Nguyễn Thị Hoài

Số tài khoản:                0011001266286

Mở tại:                          Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

Advertisements